Politică de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru noi, SC Medical Device Store SRL, cu sediul în Str. General H. M. Berthelot, Nr. 107, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9676/2021, CUI RO36765608, specializați in distribuția, instalarea și service-ul dispozitivelor medicale.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet: www.medicaldevicestore.ro.

Din acest motiv, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

Ce date prelucram si in ce scop?

 1. Dacă sunteți client sau potențial client, interesat de produsele si ofertele noastre, si solicitați detalii prin intermediul formularului “Solicita oferta” , “Trimite” sau comandati online sau telefonic,de pe site-ul medicaldevicestore.ro, datele cu caracter personal prelucrate in acest caz: nume, email, telefon, vor fi folosite strict in scopul de a va furniza informatiile necesare si de a derula comunicarea dintre dvs si Medical Device Store. Continuarea corespondenței cu noi reprezentând acceptul dvs. pentru prelucrarea acestora în acest scop. Pentru a fi contactat în aceleași scopuri pentru care ne-ați oferit datele dvs. de contact, acestea ar putea fi dezvăluite și colegilor sau colaboratorilor noștri.
 2. Dacă sunteți sau deveniți client Medical Device Store, vor fi cerute date suplimentare in vederea procesării, facturării, livrării comenzii, pe care ni le veți furniza ulterior in mod direct. Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri (inclusiv un furnizor) cu acelasi scop anterior mentionat.
 3. Dacă pentru a plasa o comandă sau a ne contacta utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Medical Device Store va prelucra datele publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail si/sau numar de telefon. Aceste date vor fi utilizate in afara platformei respective doar in măsura in care ați solicitat acest lucru, pentru a vă transmite o ofertă sau datele necesare in vederea incheierii unui contract intre noi si Dvs.
 4. Daca solicitați informații suplimentare legate de activitatea noastră prin telefon, datele cu caracter personal precum nume si/sau numar de telefon, vor fi folosite numai cu acordul dumneavoastră și doar cu scopul de a vă oferi punctual ceea ce ați solicitat. Datele dvs. nu vor fi utilizate pentru alte scopuri și nu vor fi prelucrate pentru o perioada mai lungă decât este necesar, cu garantarea securității acestora

 

Scopurile prelucrarii sunt:

 • Furnizarea de servicii si produse: folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a presta serviciile solicitate si/sau livra produsele comandate.
 • Comunicare: Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazăm în acest caz și pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesarii.
 • Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege: putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor in baza unei obligatii legale, daca este cazul. În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.
 • De asemenea, folosimdatele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și în scopuri tehnice sau statistice de mentenanță sau de optimizare a platformei.  Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru, precum și îmbunătățirea acestuia.

Utilizăm Google Analytics, Google Adwords, Facebook, fisiere de tip cookies, pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit ca Medical Device Store să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Nicio informatie de identificare personală nu este inclusă in acest tip de raportare. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Durata pentru care vă prelucrăm datele?

 

Medical Device Store va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Medical Device Store (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de dezabonare de la comunicările comerciale prin transmiterea unui email la adresa office@medicaldevicestore.ro. Totuși, dorim să vă informăm că dezabonarea de la comunicarile comerciale nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai sus.

Când și cum dezvăluim datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Medical Device Store poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Medical Device Store în desfășurarea activității (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii privind medicina muncii, firma de contabilitate) ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 • pentru executarea contractului încheiat cu dvs. și/sau îndeplinirea obligațiilor fiscale sau legale (firma de contabilitate pentru efectuarea plăților, etc.).

Când și unde transferam datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate către Medical Device Store  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Ce drepturi aveti?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Medical Device Store, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Medical Device Store cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Medical Device Store a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 

CONTACT:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@medicaldevicestore.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de utilizare cookies