Regulament Tombola

I. Organizatorul Tombolei
Concursul (denumită în cele ce urmează „Tombola”) este organizată de SC Medical Device Store SRL., RO36765608, Inreg la Reg Comertului J40/9676/2021, cu sediul in Strada General H. M. Berthelot, Nr. 107, sector 1, Bucuresti, cod 010166, Bucuresti, România (denumită în continuare “Organizator”).

II. Detalii despre Tombolă
II.1. Tombola constă în înscrierea participanților, în intervalul 26 octombrie 2022 – 29 octombrie 2022, pe toată durata Conferinței Naționale de Medicină a Familiei, Bucuresti, prin:

– Completarea datelor personale: Nume, Email, Telefon, Adresă în tichetul primit.

II.2. Simpla participare la Tombolă echivalează cu acceptarea de către Participanţi a termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de organizare și desfăşurare a Tombolei (denumit în continuare “Regulamentul”). Dacă o persoană nu este de acord cu prevederile Regulamentului, aceasta nu va participa la Tombolă. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, solicitarea fiind transmisa la adresa office@medicaldevicestore.ro
II.3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit si pe site-ul Medical Device Store https: //medicaldevicestore.ro/regulament-tombola/
II.4. Organizatorul declară că îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare la momentul aducerii acestora la cunoştinţa Participanţilor, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

III. Condiţii de participare
III.1. Tombola este accesibilă oricărui cadru medical participant la Conferință, cu reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumită în mod individual „Participant” şi în mod colectiv „Participanţi”).

III.2. Participantul îşi asumă răspunderea pentru toate informaţiile pe care le furnizează Organizatorului şi acceptă faptul că în cazul furnizării de informaţii false sau în cazul în care nu furnizează informaţiile solicitate, poate fi descalificat de la prezenta Tombolă.

III.3. Participarea la această Tombolă implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului Regulament, precum şi acordul Participantului pentru publicarea numelui, în cazul în care se numără printre câştigători. Aceste detalii vor fi postate, pe pagina oficială de Facebook Medical Device Store în cadrul postării care anunță concursul.

III.4. Revendicarea premiilor presupune îndeplinirea unor formalităţi de securitate speciale, care implică:

– transmiterea unui act de identitate al participanţilor declarați câştigători sau prezentarea acestuia in format fizic la ridicarea premiului. Actul de identitate va fi utilizat strict pentru identificarea câștigătorilor și întocmirea documentelor aferente.

III.5. În cazul în care câştigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Organizator, acesta pierde dreptul de a revendica Premiul.

III.6. Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere.

IV. Premiul Tombolei

IV.1. În urma organizării Tombolei, vor fi acordate următoarele premii:
1. 1 buc Tensiometru mecanic Kobold Smart ERKA, in valoare de 570 Lei cu TVA.
2. 1 buc Stetoscop Finesse2 ERKA, in valoare de 342 Lei cu TVA.
3. 1 buc Pulsoximetru profesional CONTEC CMS60D in valoare de 585 Lei cu TVA.
Valoarea totală a premiilor este de 1694 lei.

V. Desemnarea Caştigătorilor
V.1. Din totalul Participanţilor care îndeplinesc prevederile prezentului Regulament vor fi aleşi 3 caştigători, după cum urmează:
– Un câștigător va beneficia de un Tensiometru mecanic Kobold Smart ERKA;
– Un câștigător va beneficia de un Stetoscop Finesse2 ERKA;
– Un câștigător va beneficia de un Pulsoximetru profesional CONTEC CMS60D.

V.2. Organizatorul va efectua extragerea in cadrul standului la finalul Congresului, aceasta fiind inregistrata  si publicata pe pagina de Facebook.
V.3. Extragerea Câştigătorilor se va efectua în data de 29 octombrie 2022.

VI. Acordarea Premiilor

VI.1. Câştigătorii vor fi anunţaţi, în termen de 3 zile lucratoare, după încheierea Tombolei, prin contactarea telefonică, și printr-o postare pe pagina oficială de Facebook Medical Device Store, în cadrul postării care anunţă Tombola.

VI.2. În cazul în care, câştigătorii nu trimit, în maxim 24 ore, informaţiile solicitate de Organizator, acesta pierde dreptul de a revendica Premiul.

VII. Litigii

VII.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Tombolă se vor rezolva amiabil.
VII.2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
VII.3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

VII.4. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Tombolei ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
VII.5. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
VII.6. Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de ei.
VII.7. Organizatorul nu percepe participanţilor în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară castigarii produsului/serviciului.

VIII. Forţa Majoră şi alte cauze de încetare/modificare a Tombolei
VIII.1. Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, dar nu se limitează la: nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet, războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, pandemii, cutremure, alte catastrofe de orice fel, embargo sau alte acte ale autorităţilor, precum şi orice reglementare naţională sau locală, publică sau privată, care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX. Prelucrarea datelor

IX.1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, Medical Device Store, în calitate de „Operator”, prelucrează datele Participanţilor cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, e-mail) cu bună credinţă şi în realizarea scopurilor specificate în Regulament şi anume organizarea şi desfăşurarea Tombolei.
De asemenea, prin furnizarea datelor persoanei însoţitoare, Câştigătorul confirmă obţinerea acordului prealabil al acesteia de a transmite datele personale solicitate de Organizator (conform articolului III.4.).

IX.2. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului Tombolei. Se consideră dat consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin înregistrarea şi participarea la Tombolă.

IX.3. Datele vor fi prelucrate doar in scopurile comunicate, respectiv participare la tombola si transmiterea ulterioara a ofertelor si promotiilor Medical Device Store.

IX.4. Mai multe informaţii referitorare la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate, pot fi consultate, pe site-ul www.medicaldevicestore.ro, secţiunea „Politica de confidențialitate”.
Pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate menţionate pe site-ul www.medicaldevicestore.ro, secţiunea „Politica de confidențialitate”, acestea pot contacta Operatorul utilizând adresa de e-mail office@medicaldevicestore.ro.